About

About Us

Bit2Be është një realitet i ri, por me një eksperiencë të gjatë sa më shumë që e ekipit të tij: më shumë se tetë vjet.
Është një Software Factory i aftë për zhvillimin e zgjidhjeve të reja digjitale dhe për t’i personalizuar sipas nevojave reale të biznesit tuaj.
Konsulencë dhe mbështetje mbulojnë të gjithë procesin e zhvillimit të zgjidhjes së kërkuar online: nga krijimi deri në menaxhimin e plotë operacional ditë për ditë.

about Bit2be

Konsulencë

Nga përcaktimi i zgjidhjes digjitale më të përshtatshme deri në zhvillimin e saj, kompania juaj mund të mbështetet gjithmonë në profesionalizmin e Bit2Be.

Specializim

Një partner të specializuar, i certifikuar Microsoft dhe Oracle, për të lehtësuar dhe për të zhvilluar biznesin tuaj.

Outsourcing

Një konsultim me distancë. Një ndihmë e vazhdueshme dhe të menjëhershme. Një zgjedhje efektive për kompaninë tuaj.

Kush jemi

TNë sajë të trajnimit dhe specializimit të burimeve të ekipit, Bit2Be është partner certifikuar Microsoft dhe Oracle.
Me qendër operativ në Shqipëri, ajo ofron klientëve të saj ekspertizën e një departamenti IT me kompetencat e certifikuar dhe dhënien e një outsourcing, i cili redukton kostot e menaxhimit por jo reaktivitetin në përgjigjën më shpejt në kohë ndaj kërkesave të secilit klient.
Me një ekip të përkryer që flet tri gjuhë, Bit2Be mund të ofrojë këshilla në italisht, anglisht dhe shqip, për të mbështetur, me të njëjtin efikasitet, realitete që punojnë në skaje të ndryshme të Evropës.

çfarë bëjmë

Bit2Be shërben kompaninë tuaj me një eksperiencë të certifikuar në zhvillimin në eCommerce Platform, Content Management System (CMS), Enterprise Resource Planning (ERP), Marketing Automation Platform (MAP), Customer Relationship Management (CRM) dhe menaxhimin e programeve për digjitalizimin e të gjitha proceseve të biznesit. Bit2Be gjithashtu krijon backend-in e aplikacionëve për Microsoft Windows Phone, Apple iOS dhe Google Android.

Ju mund të mbështeteni në një këshillim dhe një furnizim me spektër të gjerë, për shkak se factory zhvillon zgjidhje duke përdorur teknologjitë më të rëndësishme dhe moderne Microsoft, Android dhe Apple iOS:
ASP.NET dhe MVC, paketat e Windows Server 2012 dhe Microsoft Azure database (relacionale dhe jo-relacionale) si SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB linguaggi C#, Java e JavaScript, Objective-C e Swift (iOS) si edhe produkteve dhe zgjidhjeve cloud të Amazon Web Services (EC2, Lambda, DynamoDB S3, SNS, SES).

Duke bërë çdo ndërmarrje më të hollë, më të shpejtë dhe më efikase.
kjo është misioni i bit2be

Bit2Be ka lindur me një mision unik dhe të caktuar: për të mbështetur ndërmarrjet e mesme në identifikimin dhe krijimin e zgjidhjeve digjitale më të mira, të nevojshme për zgjerimin e biznesit dhe thjeshtësimin e procesit të menaxhimit të biznesit.
Një konsulencë tailor-made që do të ofrojë mjete online që të jenë të dukshme, software për të përmirësuar menaxhimin e brendshëm dhe për t’u bërë më i konkurrues në treg.

Na kontakto