Bit2CMS

E-commerce, cms e përshtatur dhe crm.
Një zgjidhje all-in-one për biznesin tuaj.

Përtej krijimit të një e-commerce të personalizuar për biznesin tuaj, Bit2Be mund të ofrojë një zgjidhje të zhvilluar me teknologjitë më të fundit Microsoft që integron një CMS (Content Management System) dhe një CRM (Customer Relationship Management). Tre instrumentet all-in-one që mund të ndihmojnë me të vërtetë të për të rritur biznesin tuaj.

Qëndro online, për të mbetur në treg konkurrues.

Fale CMS krijuar i përshtatur, prania online e faqës tuaj do të jetë më e fuqishme dhe më e lehtë dhe administrueshme. CRM ju lejon duke profiluar klientët e biznesit tuaj, për të njohur në detaje, për të zbuluar interesa për produktet ose shërbimet e veçanta, për të kontaktuar me oferta të përkushtuar, dhe njëkohësisht, për të ndjekur i prospect-ët. Të gjitha në sajë të funksionit të ticketing-it integruar në sistemin. Një zgjidhje unike për të përmirësuar strategjitë e marketingut.

Urdhra dhe warehouse management.

Software Bit2CMS është një mjet i vlefshëm të menaxhimit të inventarit, i cili mund të zvogëlojë atë që është e pashitur dhe rritjen e të ardhurave në biznesin tuaj. Sistemi, në fakt, monitoron urdhra, duke bërë dallimin mes atyre që janë duke u procesuar dhe ato që janë procesuar tashmë, duke sinjalizuar dërgesat dhe kthimet. Disa klikimeve për të qëndruar i përditësuar në kohë reale mbi gjendjen e inventarit, në sajë të funksionit SKU (Stock Keeping Unit) për secilin produkt.

Një sistem integruar dhe i sigurte dhe me metodat e pagesave.

Bit2CMS lejon integrimin e të gjitha metodave të mëdha të pagesës, nga kartat e kreditit deri në PayPal, në Stripe në GoCardless, ose zgjidhni një metodë të personalizuar. Duke garantuar sigurinë maksimale në çdo transaksion, nëpërmjet përdorimit të teknologjive enkriptimit.
Një zgjidhje që do të ndihmojë biznesin tuaj edhe në kompletimin e urdhrave të pjesshme, dhe menaxhimin e faturave.