Team

1 team 2be with you

Specialistë IT. Diplomuar në Shkenca Kompjuterike nga e gjithë Evropa.
Ekspertë dhe profesionistë të çertifikuar Microsoft dhe Oracle.
Është ekipi Bit2be që studion, krijon, menaxhon të gjitha zgjidhjet digjitale dhe e bën atë unik, duke iu përshtatur atë me llojin e biznesit.
Nëse ata quhen “Resources”, kjo është për shkak se ata janë një investim i vlefshëm. Sidomos për kompaninë tuaj.